Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói

April 30, 2020

tin tức mới nhất của công ty về Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói

1 tháng 5 tàu đến Ấn Độ, đã được đóng gói

 

 

Ống thép không gỉ 304: 3,5 * 50mm

Tấm thép stainlese 304 2B: 5 * 150 * 3048mm

 

tin tức mới nhất của công ty về Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói  0tin tức mới nhất của công ty về Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói  1tin tức mới nhất của công ty về Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói  2tin tức mới nhất của công ty về Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói  3tin tức mới nhất của công ty về Các tấm thép không gỉ 304 và ống đến Ấn Độ đã được đóng gói  4